Vuxenkurs

Detta är kursen för dig över 18 år med mindre eller ingen hästvana som skulle vilja lära sig de absoluta grunderna inom hästskötsel och en säker hästhantering.

Under två tillfällen i följd går vi tillsammans igenom allt från hur du förbereder hästen inför ridpasset till hur vi sätter på sadel och träns. Vi prövar på att rykta och leda hästen och lär oss genom en rad praktiska övningar hur vi på ett säkert sätt handskas med hästen innan, under och efter ridning.

Kursen riktar sig särskilt till föräldrar till barn som ska delta i kommande Hästiskurser på gården och är utformad för att förbereda den ovane föräldern inför detta. Självklart är övriga vuxna som av andra skäl vill öka sin kunskap inom ämnet lika välkomna att delta.

Kursen är uppdelad på två kurstillfällen i följd. Det är mycket viktigt att du kan närvara båda gångerna. All utbildning sker tillsammans med gårdens shetlandsponnyer.
Max 6 st. deltagare/kurs. För information om hur du anmäler dig till kommande vuxenkurser, se nedan.

Vi rekommenderar inte personer med stor rädsla för hästar att delta i denna kurs.

 

Vuxenkurs för VT Hästiskurserna:

Onsdag 7/3 kl.17.15-18.30

Torsdag 8/3 kl.17.15-18.30

 

 Ålder: Från 18 år
Kostnad: 250 kr./person

Gå in på "Anmälan" brevid fliken "Vuxenkurs" för att anmäla dig!